Μνήσθητι Κύριε Υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τη Αγία και Ιερά Μονή ταύτη, των ευλαβών προσκυνητών ,ανακαινιστών , ευεργετών

  • Οι προσφορές σας θα διατεθούν για έργα ανακαίνισης της Ιεράς Μονής:
  • επισκευή στέγης που στάζει
  • θέρμανσης που βρίσκεται σε τελικό στάδιο και είναι πραγματικά σημαντική
  • αποκατάσταση των υδραλικών στα κελιά που είναι προβληματικά
  • βελτίωση  και κτίσιμο του μαντρότοιχου της Μονής
  • κ.α

Ακόμη η μικρότερη συνεισφορά  σας θα είναι ιδιαίτερα σημαντική !

Τράπεζα Εθνική τράπεζα Ελλάδος: ΙBAN GR36 0110 3520 0000 3522 9604 356

Δικαιούχος λογαριασμού: Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Ανάληψης Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας

Ταχυδρομική  διεύθυνση :

Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου

Ανάληψη Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας 

Τ.Κ. 30008