Το όνειρο που είδε ο Ιακώβ,φυγαδευμενος από την οικογένειά του και μόνος μέσα στην έρημο, είναι καταπληκτικό!! Μια σκάλα στηριγμένη πάνω στη γη που η κορυφή της έφθανε στον ουρανό. Η γη ήταν εχθρική και ξένη για τον Ιακώβ και ο ουρανός πολύ απόμακρος. Έτσι ακριβώς νιώθει και ο αμαρτωλός. Ένοχος στην ψυχή του και αποκομμένος από τον Θεό. Υπάρχει όμως το θαύμα της σκάλας που ταυτίζεται με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Μιας σκάλας, που δεν ακουμπάει μόνο στον ουρανό γιατί ένας επουρανιος Χριστός, άσχετος με τη γη μας,θα ήταν απρόσιτος για τον αμαρτωλό, αλλά ούτε και μόνο στη γη, γιατί ένας επίγειος μόνον Χριστός δεν θα ήταν ικανός να τον σώσει. Στο ευλογημένο πρόσωπο του Χριστού έχουμε την σκάλα που ξεκινάει από τον ουρανό και ακουμπάει στη γη. Έχουμε τον Υιόν του Θεού που έγινε Υιός ανθρώπου. Τον Λόγο που έγινε σάρκα. Με την θυσία Του, αποκατέστησε την επικοινωνία μας με τον Θεόν. Ο αμαρτωλός που με πίστη χρησιμοποιεί αυτή την σκάλα έχει τώρα ελεύθερη είσοδο στην παρουσία του Θεού!!! Χριστός Ανέστη αδέλφια μου αγαπημένα!! Όμορφη και ευλογημένη Κυριακή!! Αναστάσιμη μέρα Κυρίου λουσμενη στο φως της ευλογίας Του!!! Να είστε όλες και όλοι καλά με τις οικογένειές σας και να αγαπάτε!! Να αγαπάτε τους εχθρούς σας και να προσεύχεστε γι’αυτούς, γιατί οι δυστυχισμένοι κάνουν μέγα λειτούργημα με τις κατηγορίες τους σας ανεβάζουν στη σκάλα του Θεού προς τον ουρανό!!!